ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

TA10400 ()

hypothetical protein, conserved, a gene from Theileria annulata

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_23371

Localised Genes in this Group
    No apicomplexan genes in this OrthoMCL group have been localised.
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms
    There are no non-apicomplexan genes that have manually annotated evidence codes.

Amino Acid Sequence

>TA10400 hypothetical protein, conserved
MLNSDTLIPPEANGFFNRLNLPVEQRPVLGYFSNKVYNVDNVEDYLNFSWKFDNPCSSDFEDRFALLENLSDVFSADLED
KLTSKYDSRLIVLSTLDEKLQEYLYGVTGNDHETPDHSSWNLPDYHPLKVKLVLPGDEKFGLNTNWDQRLQSSIRNLFLF
KNNDKLSEFNNDFEYSLLSDVGHFANSCKLGSIKLLNSLLASNFSEVPSGFFEVTPQSYPLIYKFYSPKFKDDRLFVYDG
IVFTLVLGNCSSYSKISYTTCKKLYSNDLKGKQALCDAIHMIGTISRFAVPFCCITDYMGFRVVGEPLISLSLNTKYLLD
DLLGFDSYSVIEHDGHLVTSSLFENDQLYQDFIKLSTNLRVSSLPVPFGSTDLDGPQDFNNNSNAVESNGTLYFRNTHEV
LPPMPDLNTGYDQLYKNRFRQEFSTVHYEGFLKCTLNSQSLFNKNFDDTMFQTAAELNNFVLENNLDKFHTMTSSWDISN
TLHSFGINIRNIGKIYENTSHSALKDLLACEMVSRAFKHLWDMELESFIRNKNVNLDLIQELFVKMLNDLLGLSLESLSF
WNQYIHPQISIHFNVIDLQSITFKTLPQMLLISAVEYNLGIVIPKLTNGQEHTKQIDLNHFKSSKRSKILHNGQFDLNFY
AKVSVSCPKYNLSIFKASSKLCDHKGFHGYGFLLESSSFGMGLPRHIKSKIVGTGYPCNPICSYNYELVCSKFNQHLTGI
NLYCLIESLVQTDPFLRFKLLLTLGYTFLKHRFYKKALQISKFLSLNSFSMTLFVEAKILELQCYCLTGDNDSMETEYHL
IKDNLKSLEGFDGFLNLQVLTVNSYHKWNTNDYKGCISYIENSKESFLHLFSVKNYEWVPVFFLSLLGYCNAKLNVYFDS
TKVHHELVRYCNLSNLPTYTKCNLLWLLLESLIRVGSYSHASKISTDLLSILEFQFGPLSMEYLRSLYVSAWLHRQMGSI
HFLHPYLYLSNSENLIHYKGPNHWFENQDLIMEELSSGNCCFDKRKHLKESQNLYTIILDKFLYLSRKNNIKILEIINNI
DPNFCTSKLEKLVNITKQSILEQGNQKVIDGLEDTILVQYLDQSDVFQSKIMLVVENYLMLKILSLDTKQYHEVANKLYN
AYASQVSSEYTKQLSTGTRTECGYIKTKKTYSYGTRVIRFPESFSSYLSIKKNIIPKSGHDLRSTECLLMAEPEYTKKKI
CEMCLSSCDSGADFNNW

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for TA10400

General Sub-Cellular Localisation Links

  • TargetP, prediction of signal peptides, as well as chloroplast and mitochondrial transit peptides
  • OrthoMCL, automatic clustering of orthologous groups of proteins