ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PY06252 ()

tryptophanyl-tRNA synthetase, putative, a gene from Plasmodium yoelii

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_10795

Localised Genes in this Group
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms

Amino Acid Sequence

>PY06252 tryptophanyl-tRNA synthetase, putative
MEKLKTIYVDSALSIIKGALCVILQIPTSRTTESVKKKVIIIMPRNICNIMNNLGHAENQNFIGVLTVNSIKSEPTISQY
DDIKKLVKNKVLENAPFYNYQIERSFADKFYGDCIYDNFGVPKNINEINLIILEEWNINCNRNRILKHTGLIKNIEINNF
KYINNKESLEVHFSVNPMYTFEELSTLYKNEKSLYNFLLCPIRKVRTNNADTITDNYSQNGNNLNRAENGEYAENNEEYI
YINIEDLLEKNKVLPPSGVENIGYERSNEVTPWNVNIQGDGIDYNKLIKQFGCSKIKEEHIKRIEMLTKKKAHHFIRRNI
FFSHRDLDFLLNYYEKNKSFYIYTGRGPSSLSMHLGHLIPFYFCKYLQDAFNVPLIIQISDDEKFLFNKNYSLDYINKLS
KENVKDIIAVGLNPELTFIFKNTQYVHNLYNTVLSIHKKTTLNQSMNIFGFDHSDNIGKISYPSFQIAPCFSQCFPNFLP
QNLPCLVPQGIDQDPYFRLSRDIAVKLALHKPVVIHSIFMPSLLGVNTKMSSTKKKSEKTDGQNNESVVSGESNTKDGGN
KTGSNEHNNSVIFLTDTPEQIKNKINKYAFSGGGATIQEHREKGGNLDKDISYQYLRYLLDDDDKLNEIGEKYKSGELLS
GEIKKILIDVVVDLIQTHKKKRDSLTDDQIDYFFNPNKPGLMKFKNL

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PY06252

General Sub-Cellular Localisation Links