ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PY03478 ()

hypoxanthine phosphoribosyltransferase, putative, a gene from Plasmodium yoelii

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_11031

Localised Genes in this Group
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms

Amino Acid Sequence

>PY03478 hypoxanthine phosphoribosyltransferase, putative
MNKIKNPELLKSIELWNLFSKPKYLSDQTEEVINNYNEEELNKLFLKRLNFGTAGLRGKMGVGFNAMNVVTIIQTTQGLC
EYLINKYGINLCKNRGIIFGFDGRHNSESFSHVAASVCLSKGFRVYLFGQTVATPILCYSSFKKNCLCGVMITASHNPKI
DNGYKLYDENGAQIIPPVDKNISNCILDNLKPWNDIYEYLNEDFYLKDKSLVEDIYHEMYDMFTSDLKNEFNFSCYRNSR
TKLVIVYSPMHGVGRKFVQKIMQIVGYNNLLTVPQQALPDADFPTVTFPNPEEKGALNLSIELADLVNSPLVVANDPDAD
RFACAEKYNNKWKIFSGDELGIIFAYFIMKQYEKKNIDKSKHVFLCTIVCSRMLKMLCQKYGYMYDETLTGFKWLINKAI
EYNDNNYNTLYCYEEALGHALTKHVRDKCGISALAYWVEMAVYLYENNLTFHQYLENIRKEIGYFVSNNGYYTVFDSNDV
ASIFDEFRSNGNYKQQLASYKILHIRDLTTGYDSQTSDKKSLIAPTPDSQNITLYFENTAIVTIRASGTEPKVKWYGEIS
RETYEEAKNDIDKLIDEVMPVFMQPDKYNVKRFLSYKCKYKENKLYILYKAYFKLYTYILEYNIQCLLAFSILLKTNIYI
KMKIPNNPGAGELGYEPVMIKDDDGYEFDSFVIPDHYKGYLKRILIPNGLIKSRVERMAFDISRTYNGEEFHLVCLLKGS
RSFFTSLLKYLDRIHNYYIGDASTNSYREHYVRVKSYCNTQSTGRLEIVSEDLSCLKGKNVLIVEDIIDTGNTLTKFCEY
LKKFEPKTIAVSALYIKRTPVWNGFKADFTGFSVPNFFIVGCGLDYNENFRDLNHVCIIGDEGIKSFMQPSS

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PY03478

General Sub-Cellular Localisation Links