ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PY02486 ()

Drosophila melanogaster GM01605p, a gene from Plasmodium yoelii

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_19700

Localised Genes in this Group
    No apicomplexan genes in this OrthoMCL group have been localised.
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms

Amino Acid Sequence

>PY02486 Drosophila melanogaster GM01605p
MEKIKKKKVGYMMKRLEYHMITHILFGFHLRLFLNTIYNKKWEWDKYHIYFCILITYIILVVSYALNVYFLLHKLDLKNY
PPEQIETYKQYKNSKNLHPYVAFERLDLVNMPIYKLIYGAIFVAPWKSAILLCMGIVNLSICMIFSLFSNKRNENEEGST
IVKIYLIILKVVCRFLLWVMGVNRIESHYLCDNEWPKNIVSNHTSGLDPIYFIREHACSFVAKKSLRKDFFIGLSIRVLK
CVCVHREKPEDRKIALDSIRERQLAINKKNSNYPSFVIFSEGTTTNGIQIVEQKKGAFYSLLPITPVLLIFKYDFLNPSY
DIIPYDWWVILMICNYQSIGLNAYWLPTVYPPSKEKYPNLSTEERIDMFHDEVSKIMFQNMKKYNPRAPQDIDDYNDWPG
SLRIKSDFFGRALGKIADKYFKNETEQSKNA

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PY02486

General Sub-Cellular Localisation Links