ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PY00337 ()

cysteine repeat modular protein 1 PbCRM1, a gene from Plasmodium yoelii

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_14594

Localised Genes in this Group
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms
    There are no non-apicomplexan genes that have manually annotated evidence codes.

Amino Acid Sequence

>PY00337 cysteine repeat modular protein 1 PbCRM1
MLVKYASIIIISWLFDAFTFRKKYEIIKLENLFKKTYAKNEQYKCFSKRVLADLIKNNQFIENKYESKKTLNYPRKINHG
KKITIKNGSIHKDTKKAKYPITMFKFAEKLNFLAYTNNLELYTSLHISLKKYCYPQIARCNSKSGTCWCYNDSKMFINIS
NYTCLDNCGNFIPCKSPLKLESHKQIPKDYILNNRIITCVVSSIQRKLNNLCGKNQMFRINKSTYYCMPNYTIDMDIIGK
YCISDIGTVISCNGFIKDIYLSFIEDFKIINKENFDDTIHNRCNEHISSNGADYVGCQNRSISGKTCLPWKTINLIQING
RRDIKHNFCRNFEKKETIYCFVRFKDFIYREFCKVKENILTNNNITYSQQNNFFFDVTMKNVSDFHIRFSNDNCNNLLSN
NNRLNFYAEKNYEIYKYHEIDXEIALTIVFLKPYYRVMNHLQNGILYICACSNDYYKPEISICDDNKYYKQIGILNFTNK
ITNTYSNILYINENNPVFIDIFKNGIQNKELYIINADYSYQCDRLSCLENKIDVLSENILNISINHMAQKINPPLDPGKN
NSYIYEYSNIFYDLKSWITNFNEKKFKPEYIIDGIKKYNILMNTRIENNDENANVKINEMLKDITIQQIRNLQKGSNIMC
IKHNDNQQEYFSYIGKIIYTGIYNSRDKYILRNKNSNSNDNSIYENIIYINNSFYSIHNDLFSISPEPCSQFKEHFNNAK
DLQLTIEQYYTRFKNMINRPFYYIYYKYNKHILIYFFEKKKDFSFFTLKNTLNKKKDSVNYLCQKVNHIEKFIPNCLFVY
SSFHLVYYIEFAHPFYIYTIPASIHNNYIQNDKDFDILNRYFDLKNIDFISHKTKILSLWSHKNDNFVSLWLISSQSLTP
FFLTKYSIYSPKYSFIYLKNQKDASTSDFKTAATFGNIDSPSISKTVNIAQIKKKINSLASLYIFSEDALMINKYETMDL
FTLDMVKSIRYPGIAYISDMVTFTFNNEPFFLLLFKNNCISILNSNLDNVHISERNLYIYIPKKPIKIKCDQGDNKLTCF
ILYKYHKILWVDILFSFKNLVEKTQTIIKKESNNIINPILTSLKDTHKQGTGASNFLENDENEDQIKSTIYNIEVKYIYK
YYEKNTEILSDISNDMVIAGKSNDYVIYISNKESNKMHIYFTDSYKKNISYYKYIKNEYIYNYNIISLSTYNFQDTTFIN
SHITKSTDITSAITSFAHENLIITKIKYNYKPWYIYNEKITMIPMIEGDKIQIKYFSIHYKQNKSRKDALFIDKTTGIIE
IILSEDGNENLNTKIDIVNIEVVMHGLFHIYRTEIEFSIACEDGHYHKRNKCHPCGKGYYNNLNEIKKNNEKYKKCIPCG
KNKTTLGKREKFEKNCLCNLGYEYIKDPNNPRQFICSPCSYGEYKDIISNELCKGNACTENASYFILDKNGIQPSQCFCN
GGYYLRYDNNNDKICIKCISNHYCPKNDNYYKKCPIHNKTVERNRTDFETINSCLCEEGYEPINMKKIKDIKSRDYHYYN
IFITKYPDLLNIVNNNNICMECNLGFYKNNISSDKCTKCPGRSTTTTFGSISIQDCNSCYKGYYKKKNKVCSKCLPNHFC
VGKSQKNDKNNISKYAGDAIICPNYSVTLQPYENSISFKNCLCIEGYEKNFQDFYNINNHCKKAPLNFYKDTISNDLAIP
CPPNSITLHTGATSIYNCICDKGFFYDTISYSCVECPHGYYCSEKDMTEKLAPPIKCPQNYTTIYKGSYNISHCVCESGY
TVKTVIVDHSSANGIIESHNSAKNKIKLQTKNRTSMCVKCPQSSYKSQISNEQCHECPKNSKTLKDFNNSDIFFCLCTMG
YYTDKKECKPCWFNKLYCGGEKIYQIETVIYDEIINLIQKSIGFLSEISTKKSFINTVINEYINKGLISEIHHISMMEQS
SKHFGNNIQSIRKEKTDSKIHAFNIYNRLRNIITKDIKLKTPKMNKQIKKIELAKSIGNKIIANINSKLTPSSEGNPNND
ADTNILSNLFYKNSENIIYIKHQILINCQRNTVIPLGVDSSQNFDDCKCKKGYYLENKNVLKNIKICNPCPEGTFKNYDG
DVKKCIACPPKSTSIKGSIYPNHCFCKTGFFYSKDMCLECLEGATCNGGLYPNAMKKIKLDIENVNTIGPDDHVKPESKE
GYYLDESMINVIDVSEWRFIKCPISGACLGKNKCHNTMDNYLCIECKKGYTNSFKKSKCIRCPNNIANIILLLLIYIIFC
FIIIIISYLNISSGFYRRSIHSIIIKIAVNYVSSMLIVNILEDTYLKLPSYAYDVYNKMINILTSGNQKKKIISIDCLLR
YYFNLTYNDSFFYTSLFFFLMPIFLMLTLTVILFVILKIYTIIQKEGINNKLNLLGMAKKENISFLVNSLEENYKKERFI
MILRYIKLPDSTISDRILTFFEDMIPIYATFLFIIHAKTSLRMLQLFDCSYIRYTKKFSKYILNNSSSVQCNLKTNGYLK
FFILGISGTVLWALGIPFLAFFVLYNNRHNLFYENIRIKYGFLHNGYLPNRWYWEFVVFIRKITILFVTTVIVFPSDKEK
IYKLLIITFVAIFSLCIHFIFQPFDKRNFFILNKLENFSLYIWVSTIMIISVLMHVNLNEFINFVVFFFIILLHTIFFIK
LLICLFYECISNIRATFHLSKVPFINSCVQMLIQIAEAKKKQEPRVFYDKCSRQLAVVLPDKASMERNRINIYAIVQNFF
KKFIRSNSLQYSELNKFENQTLCTYESEDKEKKKMVKLRNYENIEEENYNNCYNEMMFRNQKTDLSNFLLKNTNLSIYGK
IKNEHRMFAIEIYKELLDIFLKHVTFTYIPDTLFEFIFKISVNIWKFIDKLDKNDKIFESLNQEIDINNITQWSLERKDN
YYQTEQIKKNKMYFIKNSPSNCDIVNCETYLSDCSFPFSCEDIEKEQIIKKKKKAKDEPKKLYISTEERKKLFSFFSDDL
LKSRIHLSTFYFILIELKIKYFRNLPSYFYLFKLYKLLSKKREMKKLKMLNKKLEKYKKIPHYNESPINNQDNNVILKNI
KKNIHLLYKEFKELSKIMNQLKHEYLNLKEDDSNQSQSSQFENE

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PY00337

General Sub-Cellular Localisation Links