ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PY00207 ()

ABC transporter-like protein, a gene from Plasmodium yoelii

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_10034

Localised Genes in this Group
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms

Amino Acid Sequence

>PY00207 ABC transporter-like protein
MKKFGNNSNIFSPYWVKKIVQIKKENNEQREVEINLENEKPNDPVLLYHDIKTETTYYYTSEGNNFYIFFKINHYINKEL
FYTNTNKYIPSIFIYFYDINKIENNTLPIQIYDQGKNASSMNYQLLLTKYYEIYNHYKKEINIFLKNSNNLIKKNIKKKK
EIPINNTNVEGEKQTNQNYIKKNINDEQPTKICTEKLFIKDQKKKKKNMYTQSQSITKKIVDNYVLLTNYENHNEISYFD
FINVFENTFHKYNIIHSNFEHNLAKLNFFDGKWNNKTYDEKIDIYFNFKEKYKNDGTNKLSDTDNLKNYKKQLHKYQTNN
YFSKERNNIVKNDHTKKSEFHILMKENKIFNWWYNSLFILILTKNKNNFNQISAIKNFKKIIHLLKKNKNQIINNPIYIY
TTKSTGGNEFYITYNNVNKSFSIFMSPFLIYFNKDKWSLLNFNEYNSQDQKKKNLRFVLNILLELFLYIRMIYFKKKNIR
KLKVYLLERTLNGYARCKMVSAKNKSSNYTKDSTKLNRKNNITYKYTFYSVVDNFFLVQGENYSGNNKLFKKIKKVLLKC
TNFNKYVFFEFSKTKLEHICTCIHDLMSWANKFDHEIFKNERKEHVYIHFVQKKTNFVQNSINQSCDKTNVISKRENNLY
KICSFKITSYKDKILQISKNICMHLFHLFKSLEKSLNSDTIYILKHAQFILVRFPYICYTICCGKRKVQNLKRVLCKTYV
RYRSMWFCKNYLKSTDKNILHLIKKKKKKVLWNIFLNKKNIFLFWYLLKIQKLLIYFYLCMITNYCAKTKSRCCCYCSVK
HKKEQKKKEPKQVSYAYNMLHKTFTNLIKEIKSEKQKKKIFLHFRKNTNISCLCKVKNGTFYECLEKSSYFDCYKKAKKK
KKKKKTAFTLKSVHMNEYFLKNNKKSVQIIQNGNNNQEEGIVKDTNQIQNSTLQRKYRIEEKRCLKQKNYYNFFKLKNMK
KLIIKYGNCLTTKVNEEFNISKKKRKHIFLNANKVKHELIKIAHLFQCEAKDIINFVDIISKETNQTKLEISTEKNINGD
KNISSYKNKEKEKEKMKDNLQEINQTCIHTIAISLSKNIQANKNFAIFNILPIILKEKKSYINKNEQINYKIIREFFYSS
DYSLNKIYNNSNVHKYYIKLNYLAFFINGHMTYSVDIFSNQYENYFTFLYTHFPYFPSATKMSIKELKNKKDLSSSCEQI
TYKFSNVKYSVDNGNLEILHGINGMILPQKITIIMGPSGSGKTTLLNILSMQILDGVEGNFLINNKPRTKSVKHHMGYVL
QDDYFFANLTVYETLEFAARIKLDIKDKKKLEDLINSVLNIMDLTHVKDTIVGNAFIRGISGGQRKRLSIATEILSNPPL
LFMDEPTSGLDSAAALSLVECMQKMSRFSNTTILSSLHQPSSQIFEKFDKLIAISSGYIIYQGKTTDLNIYLKKIGFICP
HGWNIADYLMEILSNKKNEPILLENYNKYISFNEEEGYYMDLNNINNTIIHNDHDSEIKKKENLENDSNKNNNEQILLSN
NISQQDFDNEIKKRDQDSKKLKAIELLISFEMKKASYIMQFLYLLIRGLKKFIVDELTIIKIIDLSITLTIFGFLWSKAF
SDPHRVLDSMGAIFFMIAYWTYYPAYLSLYSFPSERVIIAKERNVKTYQVSNYFLSQALAEFIFFFCLIAVWSLFSHIAL
YGSFKFDVYIGFVFIITLNSLISSSLGYFISTLFDNLSRSVSLLSVSLLTMTLSNGFYVEVAKLKPPVKYLQWFSFQTYT
ASAMAKIKFSDIFIECLPNNISIECQNINKIPENMVIKQRFADIQLYVSILILFTFYFIIKTCIYISLRWSNALKMK

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PY00207

General Sub-Cellular Localisation Links