ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PVX_122500 ()

hypothetical protein, conserved, a gene from Plasmodium vivax

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_23371

Localised Genes in this Group
    No apicomplexan genes in this OrthoMCL group have been localised.
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms
    There are no non-apicomplexan genes that have manually annotated evidence codes.

Amino Acid Sequence

>PVX_122500 hypothetical protein, conserved
MGMLKRTFSSSNRKKRQRSRGNKQAGHQSDSGFKALEDYLIDHAQFDRSGGAAGGVVGGAVGSVVGGAVGTRQNGANWGS
KHSALSGKGANAKPASAKSKSGQQLARREVKKKGNLKRIIRNTLCLFKSPNLRNLIFKEAKVTEPEKKILNIKFVVNEEP
TESRPQSVLTHKKSIEVSKFAESKKQIVTKNAKIIPVKKPSQAVIDKPVSKKIELKEEISEGNSQTSESSLPCSEPFEKC
YKVEINKSRVPRLQELFGQMRKGSDSTGVAGEAAGGKADKRVGRCNMLGGSSESGESSASGESSKSGESSEKCKRRGRCP
PLGEEAQANDPTGCKTNVFNNLLQSVKPCRSYNIDVGHPLYNFLCKSEDSFLSSNWHDRINYAFRNIWALKEYMHDDKSE
GEREKEFYNELELFHMASKIGACGLIYSLFFRKQELKNDSISYFKKCFVQVSKENYPHIYKIYKPKFDDDLVFLFDSLVF
TVILGSRRNGVNYNMARKIYSNDMKGKNVLCDCIFALKNGSKFALPVASQIDFMGMRVISEPLMPLSEAHPPVDVIKDIF
RGFTFSNYMSDGGGSEGATENGHLTGKQTMKKTPQNEGKNLPKEEKHLKRKKEKMFYERLLLEMENYDHELYQQIKQMGD
SVNYHCCILPFGFSNYYECKVFKKRNNVKLFKSLIDNLFVVRGAEEVLPPYVDNSAGGNFTKRIRYEFIKNFYPHSLSNT
TLNIDVKNYEYKKCKNNVDLLKDASRECLHNIHNYILPKVVSIVANFSDSFDVTQVYHSHGVNMHHLGRLLSTDRDTAPP
EFLSQTICREIICRTLKSIYYEHIHSFLLGVLGRGKRGSSGSCKGGNHRWFDNAHSVSPFSNEEHTHHYDRVRGGTPEQC
NQFICFCEKCFTEWDYFPEVVPHKFLIRLANLTLNVRAVDSVQFWHQVLIPECMKKFKVNLKDHINIKEVEVYGLLVCME
YHLGVYFNKECKRNYKVRLPLTLEDMCAFGSKKESVLFPNVAHLRAVCDWGGASEMGEVSEAVNEVVNEVVSDLESNAER
EYPSYHCDDEPSAATPHGYALQTVRSNSREKRRGYNYKSPYRSVTSAAKNNAQKSYKTSGGTASGGLKGNPTWEKGATTS
NYDDSSSPSTSGSSKVGHNNVYTLVDKMRKKKWLSRGGSTLAGGKQKRELTPSVSVHSRIREDPPSRVPPRSNFQRSNIA
LFYPKTKGCFPKYATWSFRTVEKLISSNVMMQEKFKVKNMLRENIVNIIHPKRSDFLQMSNICTVGSCNKIRSFMHEYNV
PCHPYCILNEKMKCINYVRAKKCIYLLLNVGLNKNIFELSKRFLCLAYLHFEHGYVKKCLDVCYYIYGVIPNIGTVRRDI
LALILQCKVKEGNIDDALIIYKLIVIFNKFYEGHGNSLHTLICNVLMASYYYDRANERTGRGTRGEGICESNIYDNDICD
DEWEDHLGKVPRAECRNHNRGDHQTGEATTSKGCAKKKLMLDQVDHLELKKKYLLKALHYSEESYRAISTTLCDVSTHYV
CIYALILQGNILMGLHKFQSAIKYYTISLQNCERAKLPNFVTLQNKCLLADSLKNNGNYDKAIEIAEECLKALSSCTQSS
RSLTLCVIFRLAEMKQYIGCRDLIYPNIFLDNISNAHIKKKITCSDFLIFEKNYLNEKNKKFRKEAIDLYIILYDKLRSQ
KNYNLVFAKDIFGCYYTKGELSYCRGGKGGMPGDATRGDATRGDTMQADTMQEDEMEKIFLVIREILKIKVISLSMKKQF
MLASKLLGIVLTKNSSPFVRELTLLKRGAEKNRLYGKSHPDECTSTGVQPSEAKREDHLGSTARYPNNDLYIADLLSDVH
TNGEQKYTKQTLHFQLGDFHQSRQSNFFHRSCYTREYDYISIEKLLFDDTYFVIDDICKWCYSKCDAYNSKQNVGAETDA
AYLLNPSIWFDLLFFSVMKGTCSHTELLILIDLVKFFLTPLQKQLILFRVKSLSSISGNEQYSEYIQHLLDNEGKEILRV
MNILDKEKNSGNLCVGAHPELSNLHKKDVMKNVDFLSNIIVTNPWLMSPSNTFDSAR

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PVX_122500

General Sub-Cellular Localisation Links