ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PKH_094420 ()

conserved Plasmodium protein, unknown function, a gene from Plasmodium knowlesi

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_11313

Localised Genes in this Group
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms

Amino Acid Sequence

>PKH_094420 conserved Plasmodium protein, unknown function
MNCEDEKEKINNSVTPYTGEKRSENKLPFFNGFDDFKIDYSFHKKKKSTPGAIKNSLNDGNDSSWDDKKNDLKKLIQIIN
HNYIDKHFYFKKLSIHDLYKIFVYSNFLTKSLILYPSLIPHFEIIIEKVKKIKNEATLSGVEDDHFVFPPLDSPPPEGHR
LGESSFIQNGTFSSGPVKNEINEGKNATQTSEKKALLVGIGKDFTSRNSLISLQLDEIQNDIAKGENERGNHSYHTRYNR
KGEPTYAGNTNCDKINNGSFADLDVIDKKNSNCNYNRHLIEQKEDTHLFPYEGPSNYAPKNGDIQNVSHNTKANVKSPYA
IHHNHTKNANCEYDQNNRNNAIGRENPSVSIPSVDKNVRVYKNINEYDIIELKISASFNNKYICRYIGIHSGMTLYNIHR
CICICLGVKKEDTDNYLHVFILNNGNIYGSGKKCSVSIIRKIQINTDRHITFKHIVKTPLYLYKAKDASKNNFCNNFSVN
SANTFDDKACANGGSQYGAESNPNEGIHSENESSQNSGDPSENNQHDSNPNSYDQRIGDANLYNSDPPNRNMGANINQMD
FSTFGQSRNSQAFVESNAMPNYDMLNTVDSVAEMNHCNVSTPTLGFIGKENKFSNLINSPSSFYNHVNTKAPYNVSNNIS
NNGRSMCGENLNRAACNRIMHISHSSQLSETLTVEYLRKSGVAKINSGHANGGSVNTTCLYDPSENNINLSNFPIQTKNT
KTNEETNNLRLKEDSNNSSLNEYHSDWKQKDGLEVSENKECYVKHPPSRENYAGEDAQEMDDDATAEDDYKREKCKKRQY
HKNWHDQNGSHITPQNGSPLLSNESTHAGTIQADTIQAGTIQAGTIQADTIQAGTIQADATHTHEQHLNMSCEESHNVLS
PKTGRDTCYLYTNTQEEKPSCMFNTISSDGNSYKNAMSTISPTKSDRPFHASNNYRFSAQQNSTHSYHPNGMKTPEQHEF
ENEEPQSNYPYSINLSPQFSAHMKFNPALSMHNLDEKNGIQSRQIMYNTGYQTIDVNCQNADPSTSFFYPTSVLPDYPYN
LNGLNTPNYFFYKNGNDLTVHAKNSLPPYSYNDSMHNEGNHMEYQNVMNNNFIERDISHVNSPNWYIPYDHLSQSNNATY
ANRSTTSSYMDNSFAASPLDDTVNPHPAKQYWGNMKYESVDSSKSCKNKDQSENLEQIKQNHVAECGGITHAEDNAMTNI
PRNSARDMTENYPPWENYNSTSMTHLRTHLNSEMESQENLPEVLKKTTKILGNESPPNCVEPDALQRHPSGSTPEEGESN
RTNESIAKYCIRKEDSCREKYPLEDAKIYKDVQSGSNPEGSKEEMNDREKIGRNSEAHQDDAEELKKGQLKEGTQKIKHT
HPVEEGTKNGDTQKGSEPPEEIINKDCEEEPSNFINSKHTAERKQSGTLDAYIMGNDNAKDGGRSNPVTCNTACEGKFED
ATHAQVIHQDANKKGKLFPMENAPICNISNRYNDAKNTTPVRTEQNERSNFYNTFSDTECGTNGEKSQQEVGCSHTGKSH
LQEKERNEQDYSYLQNGHYKSADTYSVCEPNGSNSSHIYFVQSESIKKGSTYENTHYEGKNMQEKTEILRTSTENSRNKE
LEHFSKFNEKNGPTCGDSPSRERDTKPIPGSEQMESNEQHKDSTMDQKENYERDVKKQGTQMILRNDNFEENNQGSHFFI
SDQREGIPSKGFTETEQLILEYHPHLNEELNSDEDSPPLNDKNSYLHHMQKMVLINPHEKNSSCVTLDMPSRPIHATEVS
EFEREDKSNLCFQQNEKGDYKQWKHKLYNEHFYTNNKMNYLERNITPCCSTSPKTSVNSIPSEFTDNFHKTNLLADYNPY
SKCTNDIVNKNEYSLNFENKNSAYHKTSLYFKNDPSNTTCIQVDNGENYQGINYHNPYYMNMLPMNNENGIDFVNQGKRY
ANNGSLHTTSNTLMTVDTAMDTTDYMHSIKHSTPQGSPHNTERSSEHDNQQGNQQGNQPTDQSINRPTDQQTDQTTDQRT
DQQTDQRTDQRTDQQTDQQTDQQTDQRSKPLNANAGGKEDATYFPHLNTPEQVNENYQHSSYNIMPSEREIPEKHPFYVG
SNSLPKEADETKYTSPLCEGQKEKIIQKENFEVDKCRQGKNIIVGSNQQYVNHGDGEMTHSDQNIYPNPASAMPSSPLSI
IGEGVNCQIQHVMDTSLSPCEYEYSMQKNTQYDQRDLCGAQKQNYHPPYSQSDNPINSYNDYSYDAPTYMMNSNANEYSS
TFRVGSLRNADNNIMKEDTYYGCLNEGGYLNINEAGRQSTAVGVDTFMHVDEMRQRGCATTHEMGSNRYVENMPHEEDIN
LKHLRDDNITINECINSAYEKGGKQGRSEHKERDNGQSEKGCEQSEKASEGGSEQSERTFEENKSSFSMLYLFGKVKFNI
SIIDIIHNKTNSHDLLWVPRCCNGSYGTFLKNNYLNANEIDKHIPEEHIDIDCINLKLMETRFSKNVASSRTTKRKRMID
IDKTVLHFYKEHISEFFNNKNKIIRLTKKLCKYKKKRKYNSSDGGKGTGKSTPKGTTNGTPKSSRTGDEENNANPYGTPK
CGISKTPHKNKYKGKKNVNRQDSLGEDTKGDPSMDGEYPAERSEENDATCDHQNDALNESDAYVGSYSPNYIDDQAHANY
YHQPRDDNRDYFHCYMRNQLSANQTHPANAGEHNYLLNEDVTTNINRNLNRNLNRNVNRNVNRMAIQNDLLQEEQTFNDP
FANNMLGDMATRNLSRNNFFPNIMYHNFSEPSDVLSTHYQHHHEMGAYANMHEEGHPNGSVLNSLPPTTYYDQPTSQYFF
NNNPNAFKSNYANNASTRKGRNQNKSQMGSFNGNNADHANNADRANNADRSNNANMQNALNLSQILDGNNHFINISNTFI
NTKFGKELHQTNDLLANQNKFDLNVMTGGLNANPFTQ

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PKH_094420

General Sub-Cellular Localisation Links