ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PKH_072280 ()

histone deacetylase, putative, a gene from Plasmodium knowlesi

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_10203

Localised Genes in this Group
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms

Amino Acid Sequence

>PKH_072280 histone deacetylase, putative
MSNRKKVAYFHDPDVGSYYYGAGHPMKPQRIRMTHSLIVSYNLYKYMEVYRPHKSDVNELTLFHDYEYVDFLSSISMENY
RDFTCQLKRFNVGEATDCPVFDGLFQFQQSCAGASIDGASKLNHHCADICVNWSGGLHHAKMSEASGFCYINDIVLGILE
LLKYHARVMYIDIDVHHGDGVEEAFYVTHRVMTVSFHKFGDYFPGTGDITDIGVHHGKYYSVNVPLNDGITDDAFVDLFK
AVIDKCVQTYRPGAIILQCGADSLTGDRLGRFNLTIKGHARCVEHVRSYNIPLLVLGGGGYTIRNVSRCWAYETGVVLNK
HHEMPDQISLNDYYDYYAPDFQLHLQPSSIPNYNSPEHLSRIKIKIAENLRNIEHAPGVQFAYVPPDFFDSEIDDECDKN
QYELKDDSGGGRAPGTRSKEHSTTHHLRRKNYEDDFFDLSDRDQNIVL

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PKH_072280

General Sub-Cellular Localisation Links