ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PKH_040950 ()

conserved Plasmodium protein, unknown function, a gene from Plasmodium knowlesi

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_23361

Localised Genes in this Group
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms
    There are no non-apicomplexan genes that have manually annotated evidence codes.

Amino Acid Sequence

>PKH_040950 conserved Plasmodium protein, unknown function
MFYFDPHNFLYAGGCLLASVCTLCVCRNRDLFPHISENKPIGQLYRLLNIHKYESFNIIIQIHHINLKMGDDDNSKYIVH
LKIGNRYSYTHYYKQYLNKIHIEERKNMVVKQNNDTIRIEVYKKGTLKNTFIGSADLHIYTDIVKKLFPCNMYFNIVNKN
QIVATACLSFHYINLECIKKEDQIYTSLFIETIIAVQKNHSRNNEMIEKLINEGKEHFDAIKETDVSSTIYKNISSLAIE
DKIRLFCKNLNGYLLHSNFYIKRFYNKYFFYMHFFKGKFYWCYYNEEADAKVDKNRVGYIRLEYVVNVYSDVYSHKYFYI
KYRKKRERKENYLYLKTVDKDRNIWVNIIHDFIILVSNYRREKKSKINKIKELTDNYAEGASKEAIEINKQLSRSFSTNS
IKNKYLNKKNVVDTLSNVDKDEGHTKGAHLDQDLEDASQNMCNYSD

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PKH_040950

General Sub-Cellular Localisation Links