ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PF14_0588 ()

conserved Plasmodium protein, unknown function, a gene from Plasmodium falciparum

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_11313

Localised Genes in this Group
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms

Amino Acid Sequence

>PF14_0588 conserved Plasmodium protein, unknown function
MYSSPKKSDVSESETHQGEYKNSSSRNNLNFNYSFEQNQNKNMSVGHNKNENMLNDFVPNIGSNLISNSSSFNNKLEISN
KILHNSNNKVNQNNKDKEYYKDNINNTNTSLNFKVDCKNMLPCIENTNTSLNRANQNHFDKNEVRAVPINDVAKKVNCFE
GIYESKSIRNNVQEEGHLDNIKKNSNEKHILINHKNVMEHINSKEENILRYPFILNGEKLLNIETNVVVNILNNKNMSKK
EFELIKINDMFYQNNRSNENKENDLVVLNDPKNDGIYIDLSLNNDTHTNFETFELSGKIISDIYNVLKKNVLQKIRNNTK
YNSARNELKGYHTNETNLPSNGPFTNKALITSAFSKNEDYISLNNNNNNKIYKEIIYDYIKKNGICPNIDNTLMLVEDSL
KRAIERQRNFFRLSKFFFNKYKNKAYKHLLKQINKKVTIKYDKNTILSTEEFECNSTISEVVGFDENDLKRELKFYQIRS
YDDMDFYILRNQNKLHIHDYKCVKSIYYNKTYFLLYCPNNDEEDISKNPFYCSKKYKNNHHQNDERQIENFETNKQIIND
NQMYYRKNEQRVYTSLHKKNHIEFRDISVQWSDKQSNNDKLNNDSSINIDEEYTPYTIPKLNKEEFINLGDIKDCSISEY
MSRYMKNNGNDKDHKFDINQNMNGRHVCDYPNSSSNNHKKYNWKYLHNLEEYNRKSYCEEEKSTDNYIQHSTSDILYLDN
KIQGSYIRSKCIGRNMFNNLYLYHTNPMRYLPHYNNFDSYMNMNNLHCFYDPLSYYMLYEHNKMNLKRYREHIDNGHMCH
MNLNDEETNFYMKRRNTNGYNTMEDTRNRSNIFYNNNNVDGHHTMCFCKIDENNTKEKNVEKKVKKKINKNVKNKVKNKV
KKNVKKKVKKNVKKNMKKEIKNNMNKKVTKNMNKQVKKNVNKKVKKNVKKKDKNNIENELTNKIKKFLNKKTLIKFIKKY
SLYSSSPSSSLKTDKCNCAKKKSLNTNNESNNWNQNSDMKNNGSYSIKCGKNFQKNKMNYIHLDKIKMDKKTKCKPMDKM
NSYFNRQAKNKLKGKVCYYTNKSFLFLVRNIYRIRKMWIREKMKKRNEKLLFYKKKTNKCKNNKKPKIKNKQKQKKNNPK
KKICKKSKNNKNISKIYKKATSLKKKILTQDKPVQVQQIINDYENDGLQNSEMSNVKQRHNYINDDIAYNQNSIRNDNTI
DENNNTKYINNVELNTQAENNSLYPITTQKMDDNKIYKENEKETNGYVQQEQYKVMNNYENVSKNNQVELKQSSNENMIN
ENNLYRINNNNSENIYQNYSNISYHNNNHNNNNNNNNNNRIEINFDRQLDVESTNKNVSFSSFEIYDSYKNKELQNVPCI
DTNQNFVLNDEVHYMNHKNNTNKMDNMNNINKMDNMNNMNKMEHMNNMNKMDHMNNMNKMDHMNNMNQMDNMNNMNQMDH
MNNYYCDGNNNMLIYQNNDNHSNDFHQQREILLNQSRINENTRIHEYSSSPYEKKNLDIHPLHNYAISNNNLNYDIRNYV
EEGIETSNYNSLDSNFSNIKNGNYVHENIEDYSHRRNLFFLNNHMNETKEHTDFLKYGNKYNVDVDQNINITNNDTMKYN
NNESNNVHNNVANNVHNNVANNVHNNVANNVHNNVANNVHNNVSNNLHNNVFNNVHNNVSNNYSTEFFKNTSCNYVDKNV
NNGNIFYGHQNLIPDNEKVCEGKNVNMEIEENIINVVKNNENDRMFENLPSFNLKDENVDHTLNFDVRSRPLPNEPLHFM
NINNDNNDNNNNNNNNNNNSILTCNNNRYEQNMCYFHDDKSKENVSCGVIISEDELNKNMIDMNNYNFYYSCGKNEIRNM
NTKEVTIIKQEIMTDNNYNVKDINDRNMNRIIINNNVPNQKEIATNVHNNIYPNSRVHLHNPVRQVYLESNQLNIGNFTN
ARNNSYEEGVEFLVNLQNDLKKKLDLECINNNEKFDDNNDVEGEDVEDDDVEDDETEDDDVEDDDTEDDDVEDDDTEDDD
TEDDDVEDDSEDDAEDDVDDDDEDERGNNPHVDMKRNYMVKEYNNIHLYENNNYIANYNGGNDNSGNYNNEKNYHVYNYN
MNDYSQQNNNIENNNVNNYTEQNYNMHNNNMNNDNMENYNMNSCSMNNYNVSNNNMYNYNVYNYDGGNYNMKNFNKEDNN
MNNYNVVENNLRNYNMNNYKMVDNNMNNYHTVDNNMNNYHTVDNNMNNYKMVDNNMSNYHTVDNNMNNYNTVDNNMNNYN
VVDNNMNNYHTVDNNMNNYHTVDNNMNNYNVVDKNVNNYNVVDNNMNNYHTVDNNMNNYNVVDNNINNYPTVHGSMNNYN
VVDDSRNNYNVVDDSRNNYNVVDDSRNNYNVVDDSRNNYNVVDDSRNNYNVVDDSRNNYNVVDDSRNNYNVVDDNMNNYN
MVDDNMNNCNMVNNNMNNYIMVNNNMNNHNAVDDNMNNYIMVNNNMNNYNVVDDNMNNNNTGNYNVHNNNMYNFNSENYN
MNGYNQNNIGDNGSNNNGIYNNTNEQENDNYISHQNEVNNNIHNSYEVNEQSPYHNKNNYQVNNIYYTYNNESVQDTNYS
TMNRHRIIETSYNEIHRNIYRINDDIRNGNVSVEIYSNRYNNCQNYCNDNNAHNNTHNNTHNNTNNNTHNNTNNNTNNNT
NNNTNNNTNNNTNNNTHNNTNNNTNNNTHNNTNNNRHNNRHNNRHNNSQNNLLINAQNNTNELVYKIVRLIIGITSNLTV
SILTLLKIHTLIHLLQKILVLQTEAMRNIEEGY

Gene-Specific Links for PF14_0588

General Sub-Cellular Localisation Links