ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PCHAS_142710 ()

GTPase, putative, a gene from Plasmodium chabaudi

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_10284

Localised Genes in this Group
    No apicomplexan genes in this OrthoMCL group have been localised.
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms

Amino Acid Sequence

>PCHAS_142710 GTPase, putative
MKKSKFSLFKSVVKYSWRTSLFCYSTIFIHSSVNSLLNSYNDKEKCVYKHKRKNNFDLFATISLKAIPISYCSCQPAYNW
DNNVLPTETEYNNLELLKRVFFKLIQYEYFIIHKIIGCINESIIFVLYSLANFYLYFHSALFNICNILSKIYHGQGISGT
LHTYPNIPYNIINSFVTIHKIYEHNKTPLKDDFKNDQLEYMGSGFIYDKRGHILTAAHNITNLEDKFVVKNSNGLYFATV
LGLHKGSDVCVMKINSNEPLSYISLDTIRDDLRQGEPVVTYGQIQNFDKETYSVGIVNHPKQTFTKFENFNENGQTTLYP
FIQISNPINKGMSGSPLLDQNGNLVGMIQKKIDNYGLALPANILKNVAIHLQNKGVYKEPFLGIVFREKTLTIQNSKPLT
KELKISSILANSPAAMGSLKKEDIISKMNNKDIENICDVHEILNSTSDGYINVDGIRNGKKFKTQSQTKSLDYPRTRIYE
NINKKEDLEYKAFKNVSFNKLKTSLKNFLVVNKKINISDVKYVSFLGKYYNYEKIDNYGVNEICILGRSNVGKSTFLRNF
IKYLINVNDNTNIKVSKRSGCTRSINLYSFENAKKKKLFILTDMPGLGYAEGIGEKKMEYLKKNLDDYVYLRNQICLFFI
LIDMSVDIQKIDISLVDAIRKTGIPLRVICTKCDKFNGDVNHRLNGIKTFYKLEKTPIHISKFSNHNYINIFKEIQYHCN
LGNS

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PCHAS_142710

General Sub-Cellular Localisation Links