ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PCHAS_136990 ()

conserved Plasmodium protein, unknown function, a gene from Plasmodium chabaudi

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_12757

Localised Genes in this Group
    No apicomplexan genes in this OrthoMCL group have been localised.
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms

Amino Acid Sequence

>PCHAS_136990 conserved Plasmodium protein, unknown function
MNKKLENKKSGKRSWINIFGKKGNDIDEFEDTNVSKGENDDDQNYDETGFVINHIDFDLFCMKNKETTDDINKNSNGDND
LNVETGERIDDNTLSFIGKTYDMLKARKFNFNDLKKVENSQYFEKVIWSKYNMYDNLYTLSNNNVFFLNDNAEDNKLRLL
YIKHMLSLIVLICYKYEEKGKHEIWDQIIYNKIDEFEKLVEVEKKGHLDEDADEINERFNLYKLFLIQKFNNLFYNVLKL
INYNFVFNEYNGKTNKNDIKENSNKTNDGDHIDNFHREKKNYRKHLFKLDFLEKSFIIQFFINIYSSIDKKFLFKLCLDL
CNPYIWKRIHYDYLNFFLFKKNKDAKNLFDNISKMMEKKYLNNKKYGEINVYTSNYKITFENDTKINEYDENIILFINKN
EFFYNLINYFLIILDIIERKFTEFDELSSNSSISSCSDNDIDDLELEEYEHNMKLLNSEQSHNINNSEKSNLPDKEGDSG
YALLEEKIDSSDEDQDDSLMNNIKHNNNGCVENDDSIEFYLMHGFSDDERNTKFGDINEYKKEEILEMFLKYENKLKNKK
YATKNMRKKMRKNRKQRNKYIILFVEKCIEFFIDLLSQLYSRRILYIMMKYFNIFIYCKISILNKNKKFKELIRLFKYYI
EMYINNFSGDPLTYLEINNEHYKNFEYFQVFCYKHFQKHEILQKYYLKSVFLMDKKKELLTNFSKLKDEELLFLCKNLKY
IITPEGENDSENSPTGISNSNNNNYVFEHMRIFNKKNKLFYITLLMENLCFKNNIFEDIDKQCEYPNEKDLFENILIDTK
DDLKDKKRKRKKTFLYTKPLFKLNLQYLCINDYIFRIYNLFKLQSYHDIRKDIIDYVYETNPKNKKVNDNTICKYVFEID
ENNINDEYDAGRGESGSNFLNFNTKSSLEHQNGSNSITNFEKKRKTYDNEDLEEYKMIDNNGNSSYSYKLYNEYQLNSIV
YDVNQLDNTYFANERRMSNKIDSFKIVSVDITTKKVTAEILIDLKYKQHEKVYNEWNMIRPSDILFLVSVKNYTNYYKNK
INTIDDNDLKNLLGINYLRGCEVIQYGNAFESDEGDENYRKCTLKKITVYLDYAQYQRDIVVNPDIYNSFNLLIRRKQKE
NNFYYILNNIKTLIMNPDDAVIPSWVHDIFLGYCKNSIKYYQDYLPKKENTEIVGNLYSDDSDDESDTTTKNNKEDMDKN
VKGSKKKLAYNKENLNFIKKNIDDINYLNTFLSIKHALSTTNGAYVCIDLSHINISSEDNKINIKNTINEYIEPLFLSYV
PIKYENEKKSLQKNSLQKSMLESLYYHICIINKYKIDDMNFVSKFISNIKGVYYYDNEFFFNFEFNEKEYILILNNYIDK
ELRKEEAEAILKKIKIRAEASEDDCGILINDSKGIKEIFEHILNNSIKHLSTKDDIYRIQNNIYEDPNYPLEGILIHSQK
KNSTNVELAKKENNENDTKNKINYTKRQIECIKSGLYEGITIIEGVPGSGKTSILNKIINILFNNKKQEKILICTHSNSC
LNYIFNLLVKENLIHQKYLCRVGMGEVDIENLRNEYEELEKMLSKNGDSNFGASDSVNKLNNVSLHDEDDNFNFSKYGRI
NYMIDLREKLLNDANLLSESTNNNKIYNCLSANQYYENVVKKRVSNFLKYVNMFKKNEVEDMDNIFNSYITSCIDDQDIY
NLFLCPKIYVKNTDIVENIIWNSENANAYNYKGIENQNILDEDRACFYFIHPKDQINTLNLSIYNVLFPFKKYINLKLYK
VDIDLYLNYVSIFASKNNEKKELSEEYSENLENSNDKKSDEAIVEEENKEKIRDIFKGDITNDMIFGMDDDFYVSKYYIS
KIVMIFEHLHDCRPFEILKSQKERGIYIITKLARVIAMTCTHASINRSKIAKLQFYFDNIIIDECTQITENDTFLPLLLQ
ENRYHKSKLKRIIFVGDSNQLPPIIKNKYIKNYANYEQSLYKRFLRLDLPSIYLNEQGRMRNEICNVYKYFYSKYNIQIE
NLDCVNKDKFLKNFNPGFTYTYQFIHVESEEYTPVPYFYQNLLEAEMAVAIFMYMRLIGYPNEMITILTTYNGQKELILD
ILKKNCLYNKLIGIPKKVTTVDKYQGKQNDFVIISLVRSKSIGYMKNIKRLIVAFSRARYGLYVVGNYNLYKKNYEFKKP
LYFFKKNKLDLSLQMDEDFNSIERQSNNPPVIIKDLNQFYSVLYSLSNAQLSNDSSIAEKK

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PCHAS_136990

General Sub-Cellular Localisation Links