ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PCHAS_061760 ()

cysteine repeat modular protein 2, putative, a gene from Plasmodium chabaudi

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_14594

Localised Genes in this Group
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms
    There are no non-apicomplexan genes that have manually annotated evidence codes.

Amino Acid Sequence

>PCHAS_061760 cysteine repeat modular protein 2, putative
MVNPNNFLFLLSILVCYLFLEQRTTSEFSKQNHHPKGGYRNSNIHKNAPVKSNNLKHKNKVKNLFKKTTKLINERGISFV
YVSLDNILELKSNSPISLINTIYSKEKGKYLSKCYIDGKAKDIDNCNRFTLSGNICDAPVDFDVNNNFALNKQNEDYSTC
LSDNKPEYRIKKRSHIVIQSGEKLDLKIKNESFLLRTSIIITEDDCLNKVKTKSSHFIFQKTENKFGIPILYKGHVIGSQ
FQNIKVANDAEGLFNVCSCIIDYLYYSYNKCSSSNKHYSEVLTIRVIKKPVNGENNTKKIKTGEKYSVNLEEYVTPFPIK
NAFIIKNIEGYTCNNIKNIPFNEMHEIFYKNEKKMHFYDIFTHETDSRIFKDDIVFQTPGDYLLCYASNDGQVDYSALLS
TILVIGYDLNKMNYIYIDLNVPKLDIEHSVVLQKYNSNETLKDIFFKKKESIECSGENVTYSNNISEINSDNDKNLILDV
IHISNIQCDEYDVILEICSKYDDNKDDKYKLIGHAIIKPYILHGNYDINHLACFNIEPDDIQVYTMNKESEFFLFFPELL
ENFNKYGITYLYISSLSYTNKNEIILTYNHDKNMTPIFFKYFKISNPSSSILYITKDSIKLYVLKKPNKSLYLYDITPEK
VDNKKKTINSDNIDDPYIDILLSYYLDYADFIKCENCLDPIMMKPIYDENKLLKNIFVLTSHPYDKFLIINLDFSILYTH
NINDVKNEVLQVRGISFSLNILEHGSFFISDISCGIFKNESLDCFLIDQLNNTVLAIEYIQMYNKIILIDTFQGENVTHI
EENKLYDSMINQLDTYLYKPQNIVVYPYYDSYVIFINEDESNELILMHYDKQKKNNNFSYIGKIDNTHIDIGKIRNVYKF
YDYKNLINRNILLIIRYYERNIQFIYIPIRNILSFLELKYNHPSVIQDNGQMYVLKIISDEIQKMNIPHNFQIIVHNINK
SQYVTIDRYDGTVQIKLSEFVADPVNLTVELRGVFVELKINIEFTVICGDGMKVLNGNCVPCPLGSYNNINEYIKNKTIY
ECTLCHENSTTKYEASILISQCLCLPGYELNDNDECVLCAKGTWKPDLSNTPCIFHCYPNSYSLIEGSKGEDESVCKCNK
GFYFVSKDSINFCEECDIGYFCPGGYKVSKIKCPENTTNTTQRNDSIKSCECEKGYEPFDSSGLINYNFAENPIFNDYKN
FTHELQSSQVCVPCKVGFYKSIVSDAKCTQCSPHVYTVAEKSTSIFNCNKCEKGYYLDTQDSCLLCPDNHYCPGGENNNA
KNGNYENKKVPCSVRSLTIPPNELNISDLNCLCKKGFEFGKLEGNEFDCLEIPKNYYKPTISNTKKQPCPENSVTLYTKT
ESKSKCICMEGYYWDFQKYKCIRCPKGYYCPGGYLKNCFTKNTLNVCKPQKIICPIKNSTTQDNKPFSESSCMCDKGYTI
NKEALGECVLCPVNTYKDVISNVECTMCLAPYTTDGQVGSTKEEDCTCSGGYYFFNHCLPCSDKDTYCKGGKMIVNNKRK
TVHYAPSKCLPNTVVSFETERPYDSSFCVCKKGYKHVYTGNNFTKICAPCESGFFKTIIGDFTCESKCKPNSTSFYGSTH
ETHCFCLENYYFKNGICINCPDGAHCRGGFEDETLLNMKKDENYLDHSKIKHVMPVPRENYALYRLKDNIYNYDWFIVEC
SIKDACLYNGKCHESMTNFLCGECKKGYTNKFSKLNLCIKCSGMIVNILRIIFVNIIAMLFIVIMAYLNVFTGTNRKSVH
SIVIKIAINYFSCMKLFYIIGTSEMYFPINLSSHVNYMTKYIKKLLKVKKNYGLYCILTSFNVSHANAYFYGMLYYAFKP
ILLAMVLTILMYIVVEMYKYKVRDKTNIKLRVIDEIKLLGNNKLYDEIMQELISERGLVLFRYIPIPGDSRFKRIKKFLE
DMIPIHVTLLFFVHTQITYYMLTLLDCKAIYYNDKFIEQYMSFAPSVKCGLSKDYAKFFILGISGLIVWGIGIPLVFYLL
LYKNRRKLHSENVLLKYGFLNNGYNFQFWYWETIVFLRKKMILLISTVSLLKTNRVLGTTMWLFTCVSSFFLVLQLIFQP
FDSRNYHILNKLETFSMVAWTISLMILTFLTVSSASSTVNFYVLLSLLFFNFIFMANVLIVLCNSYMEHLNSIKKSIKIP
FLSKFFENMSKIAEEKCYKEPIVSLNPHDNSIEFTKKYKKHLLFGKHILTNEEKSYFLNVLSNFIYFGILNLNFNIFHSY
FMEFMLRLSVIDNELLQKKPKSGILKLIAKEPQSIDEWIKLKECELKKRTFFERHKKILNLFTNNSFIIQNNIKNIIYKG
DKHTIISDYETLINVLKYDKDFITDFNFLYDEDAVKSGLILSDFKLSFNKIKMKDKELIMQLFSIFIAKKNIVQFERDIH
LKNKIEQLKLLYETLIKPNEKKKLTFRKNVEDAVKGDKFDYKIIENELIQLNNRIDTLIDNYQKLKNDIYGEVECNPNDN
LILNDNDSENFDSNLIKFSFKEVSNDEEPEENVIIEDIKDNMEENKNDDKSQDGIQNI

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PCHAS_061760

General Sub-Cellular Localisation Links