ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PCHAS_030820 ()

6-cysteine protein, a gene from Plasmodium chabaudi

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

Part of OrthoMCL group OG4_42799

Localised Genes in this Group
Other Apicomplexan Genes in this Group
Non-Apicomplexan Genes in this OrthoMCL Group with Gene Ontology 'Inferred from Direct Assay (IDA)' Cellular Component Terms
    There are no non-apicomplexan genes that have manually annotated evidence codes.

Amino Acid Sequence

>PCHAS_030820 6-cysteine protein
MGKKKILFYFFIYGIFILVLVNYEYVNNFVKNTFQKTGSENVKKNEGPSYYEIEKEYISEPIKYGTSQNEKNSIRFLDIF
PIIQKYVKTFYEFLIKDIQWDEWHKHREPNNDPYCMHDMKYVYQNNCILPYPKYYTMNDFKINTARKLSIREDTHELKPY
VTRGQKNETVVNLHEYFVKEDEVKLKSPEIFITPKEQLHRVVIICSKPSIHYSHVITRPSTAMQDILDDNQEIISTDSSY
PVIFYPEINNWGLDNKLSTGMVEFLIPPYSAKTNDLIITCANIDANDSYKFEDFVIIRIRVHKTYNKILGVSTDKNDKPY
FEEIISDEKDTYEFEGYLEKVVGIKLEGYELDPPNCFKSVYEDDKRIYLEVEFHYSKCINLDRKNYKLRFFFLSQDFADY
EYKFSCNIINIQTQKKKTITFGDGMGTSDYRLKIVDDDSQTIKYFNDIPYQICNFDYNLSTKGEIQICEKTINEFSLFMY
NCEEIQDKQVVYGQEPANTIKYLNNVFHISNFTDLFFNTKDIDIPEINQQFKGFKFLMTSFINHGSYPLTIECGVTDGST
SYKKATILLHVRTDLKDRPVSFCDFRKGKLYNYLNAYTEGDSCKIIAKSNTSFGFRCPENTKKMPEKCFMEVYEKGYPNN
ANKMNTQNIITYSFENPEYALAGFNYTLTKPYQFECHCVDNETEKIVKTVLVKYVNEDEIYDYNDLPMVNHKSNIVHPYK
THLCDFATPDNILSPVTENPVNYVCNVFPKPLEYVALHCPTNLVDVENENEISKLSKEMHKEEIKAELRIRLRKRNIYSM
LYHIPKNAPSYVIDKNMQSVSNIEDIIPGVIVSDQVIEQISKIEKNEHGIYDASITPNENDETNILFKKYVGKDNSISNG
FFIFQLPPHIETNETLEFLCINSNTKKNLNIGNNGIMTVHVRKGGTKIDGCYFYKNVPQNSFLKESIKMGSNVECKFESD
GSLEYFGIQCPAQNGLFLSPNNCFSQMYTESNELVNIKNVDPDFEVFSDNKGLSYLKISQTYLGYSKLTCYCNDKDIVSN
IDGTPLTQQNKITIEFNISNKNNSGIQKTNYADVSNFLVGYEFLNKKATPIYRKKHICDFTKKSNSLEPVDEKDIIDSCY
IHLEQNLNMVQVKCPKIIKNDDDIFDINTAIDTNLRSRSSHQNNLHLDNRNIEPEELEKYKNIEYIPENDEVMHLDKKEK
LEDILPGVIILDKNKMFKEKGHFSFVTPLIVENLLILKIYCDNSKTIIDNKKGKKGITVIRVSQNTTKNKFYGCDFSGNP
KKTFYYSHVYDLEKQNEFCEIELKEDIVVSLNCPTGKINPKNCFRNVYIKSNMDEETTENIENIFNEIKVIDADYFINNS
STFLIISKITKKEFDFYCTCENYKTQNVGTIYIKNYEYLGSKPKYKNKQVSYIDVVPYYLNDTYVCDFTENHYSILQRKN
INIEEILKRYLQMVKKYEHEEYNHYNLNLKLKKEIMKKQYIEYLKQKIKEFEENPFNITKYVNQLISFRCNIDLNPFDKF
VIKCPPKNRGNTDVNSQDYFDSTNTIIDGVKFENFTYRSNLGLNENKMVEKLNKVLFGSLLINKNKKSSFFEQGSLELII
SPYSESSKNIVFSCEYLEKDESKRIMGTASIFIKKNDKKILGCHFIDKSFDVNSLEETNKHLTSMAYKNNSFVFEVDLIE
GKTVYCDIEAIENDVVGLSCPYNFITTPENCFEYVQIEGTDKELETHKLDNLLYGVKIFKNEMYKHNYTPTYIILPKRIN
KSHKIFCSCNSINSIQVGIIQINIIGEDLNNWFKKEVTHNIYAYQRQHYFYDFSSGDLSITSENENPILILSDKTYESSK
QSDAAVNLDTNESPQLNRLRLSSQEGSASVEKYKSNDPIGQEEYDDGNILNPLRTKKVYEITVTASEFSTIKIVCPLRNN
DQFKQSKISPENFFEYVLVKNKEIGARTNLSLLNLERFDKMIIEKFKGITKKSKLEEEKNKKGISNKEDDDIDEEEEEDE
KTSDIIKEEIKKVEYDNLGNKIIISIKSKKPKATIEDADKAYINQKINESEKYIVKNINDVISYVNYISEINENTYSSTI
YFSPLLLNKAQFFITCDNSLTLNQSRRGKTATVKINVQPNSLKIMGCDFVGAYSSYFVFSKKWDQLQSNYVCEINIEDDS
IVGLACPHNTKMYPSDCFESVIKNNKIYKRNALIEYKNTFLYQKNGKPTLSFIQIKKVYSDSFICKCFENNNGNYKEVTI
KLIYKSYILGTPKMTINKPFIKYKNMNFLNYLIGKKF

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PCHAS_030820

General Sub-Cellular Localisation Links