ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PBANKA_141200 ()

conserved Plasmodium protein, unknown function, a gene from Plasmodium berghei

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

This gene does not have an OrthoMCL group.

Amino Acid Sequence

>PBANKA_141200 conserved Plasmodium protein, unknown function
MASLYRIQDTVTNNDLSGRDHNGKPHKFNKSSIKKMVNSPISKQHNPPNSKLTSKKQLIGAYVNDKGVLQNILDKTSELF
KYKKLRNLLFKKNNKPKKTNNIGIKYKFMYNGTNLDKYDSFEIRNKINNNKKAATKIKEKNTSHVRKSKTNNFNKKLNNL
NINKTNSLKFDEEVNNDLSKEHKDETESSKTTEYNYKVEIDKIKIPYIIKLLDKMKKNESNENNQITNYSYNNNLSHSFS
NTTSNDAQFNWETNSLNKNDIIQKKKSKFLNNKIKIFNNLVEYVKPSRSYNIDVCHPLYNLLCKNEKSYLSSNWHDRINY
AFRNICGLKNYIHDDKTEGEHERIFYNELELFHMSSNIGACGLIYSLFLTNYKVNNYFHNDHDIDNSSDSDDEENENRSN
LINMFKTCFIKVTKDNYPHIYNIYKPKFDDDLLFLFDSLVFTVVLGSRKDNISYNLARKIYSNDLKGKNVLCDCIFNLKN
DSKFSLPIASQIDFMGMRIISEPLMPLTNDYIPIDVIKDIYENVEITDTSSNIDSDQNEYYKKKHNLRNKKECNYIYSEK
NSYTKCSENNLSNNSGDNFKNKQIFYERLMVEIENYDRTLYDQLIKMSDYVNYSCCILPFGMSNYFESRIFKSQNNVKLF
KSVIDNLYIIRGAEEVLPPIVSNINKDNFITRLRYEYIKYYHEGNPLCNTTLAINIKPEKKFEENDEKNKNNIYHLKNVS
KQCFDNIDNYILPKVINFIANFNDSYDITHVYHSHGVNIRNLGYILNNKKTPTYLSEVICRELICRTLKSIHYENIHYFI
TNVLSVSNFWNNGIQREVKNRNNPKIYNNNAQIKNIINMENNEKRDIIFYDEYNKIADTFDFIRIFENDDNDQMMYRKCL
KLKNDKFICFCNDCLKNCKKNPELIPHKLVINLINLTLNVNSASSIKFWNNILIPHCIKKFQINLNDHIKIREIETYGLL
SCLEYHLGIYFKEHCKQNYKVRLPIKLDDMSNFSSKCEKHLFPNVDNFIHIFSANSSNGKIKNEKKRNNHMNKSKQPKLE
NNGIYLGLQKNNNLNVDKNKKNKHIHNLSNKKHDNENNCTDKKRECKDIRNFMEKIQYEKNILLSKCDDKNRETIQYENN
YISLFYSKSKSSFPKYSTLSFRIIEKLFSNTISQEKFKINNILEENVPYIINIKNSDFLYVNSICNVGLCGKIKSLIYEY
NIPCHPHCILNKKMKCINYVKTKKCIYLLLNINANKNVFELTKTFLYLAYLHFEHGYIQKCLKICYYIYNMIPNIGTLKR
DILILILQCKIKEKQIDDALIIYKLILIFSERYDGKYNVSALFSNILLSDFYYNQSNSVEIKNNSNNNINTKNDNIIKSN
YNEETDMSYNINQLKKTDSNLDLKSKYLLKALYYSECCYKIITSLSDICFHYIYIYSLMLMGNVLMSLNKFHRAIKYYSL
SLQYSIRGKMPSFIILLSKCLLADSLKNNGNFDKAIELAEECLNTLKSSTFCSHNLILHVIFHLAQMKQFIGCKDLLFPD
ILLNNISNVHIKKKISLPDFIILEKNYLNETNIKHRNEAIDLYIKLYYKLKSLKNYSMVVAKDIFGNLYTKNDELPNTEK
SNINHLEDKMEKIFDIIKEILKIKIISLNMNKQFMIASKLLAIVLSKNSSTFVSELTLKKKRDKIYEQFIQNDIQYNKME
KKDSKKNIEKENQFYYLIDTIYNNDNKMNELFNDGYINNGSSNNEDNFNLDSINFHLIKNKQNLFNRNRYTKDYDYISIE
KILFDNTYFSIIDICKYCYIMCDKYNTKSYKESCVSSKMRPTVDIGDNNKINYREENHAFLLNPSIWFDVLFFNTMKGVC
KHIELIMLIDLIRLFLTPIQKQLILFHIKSLNNIRDNEEYSEYVQYILNNEKNNNLNIFREIDQENKPNIFHNILLSQTT
NCTDEDEESKYLYNKQ

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PBANKA_141200

General Sub-Cellular Localisation Links