ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PBANKA_136530 ()

conserved Plasmodium protein, unknown function, a gene from Plasmodium berghei

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

This gene does not have an OrthoMCL group.

Amino Acid Sequence

>PBANKA_136530 conserved Plasmodium protein, unknown function
MSKKLENKKSGKRSWINIFGKKGNDIDKFEDTNVSKCEKQNDDDDQNCDETGFVINHIDFNLFCMKNEETNDDINKNFNC
DNDLNGENVERIDENTLNFIGKTYDMLKIRKFNFNDLKKVENSQYFEKIIWSKYNMYDNLYTLSNNNVFFLNDNVVDNKL
RLLYIKHILSLIVLICYKYEEKGKHEIWDQIIYNKIDEFEKLVEVEKHGHIDEDTNEINERFNLYKLFLIQKFNNLFYNV
VKLINYNFVFNEYSGKTNKNDIKGNSDKKNDANNKDNFYKEIKNYRNRLFKLDFLEKSFIIQFFINIYSSIDKKFLFKLC
LELCNPYIWKRINYDYLNFFLFKKNKDAKNLFDNISKMMEKKYLNNKQYDEINVYTSNCKITFENDNHDAKINEYDENII
LFINKNEFFYNLINYFLIILDIIERNFTEFDELSSNSSISSCSDNDIDDLELEEYEYNMNLLNSEKGHNINNLEKTNLPN
REEGDSGYTRLDEEIDRNYEDQNDNLVKNIKKNNNNNEDVENDDSIEFYLMHGFSDDERNNKFGDINEYKKEEILEMFLK
YENKLKNKKYVTRNMTKKAEKNSKQRNKYIILFVEKCIEFFIDLLSQLYSRRILYILMKYFNIFIYCKISILNKNKKFKE
LIRLFKYYIEMYINNFSGNPLTYLEINNEHYKNFEYFQVFCYKHFQKHEILQKYYLKSVFLMDKKKELLKNFSKLKNEEL
LFLCKSLKYIVTPDGGKGSENSTRGILNSNNNNYVFENIRIFNKKNKLFYIALLMENLCFKNNIFEDIDKQCEYPNEKDL
FENILIDTKDDLKDKKRKKKKTFLYTKPLFKLNLQYLCINDYVFRIYNLFKLQSYHDIRKDIIDYVYETNPKNKKVNDNT
ICKYVFEIDENNIDNEYDAGRGGIDPKFLNFDTKINPENQNGSNNITNFEKKRKKNDNEDLKEYKVIDNNGNTSYNYKLY
NEYQLNSIVYDVNKLDNTYFANERRMSNKIDSFKIVNVDITTKKVTAEILIDLQYKHYEKVYNEWNMIRPSDILFLVSVK
NYTNCYKNKINIIDDNDLKKLLGINYLRGCEVIQYDNAFENGEGDENYKECTLKKITVYLDYAQYQRDIVVNPDIYNSFN
LLVRRKQKENNFYYILNNIKTLIMNPDDAVIPSWVHDIFLGYCKNSIKYYQDYLPKKENMEIVGNLYSDDSDDESATTTK
NNNEDNLYMSVKGLKKKLAYNKENLNFIKKNIDDINYLNTFLNIKHALSTTTGAYVCIDLSHINISSEDNKINVKNIINE
YIEPLLLSYVPIKYENEKKYLQTNSLQKSILESLYYHICIINKYKINDMNFVSKFTSNIKAIYYYDNEFFFNFEFKEKEY
ILILNNYIDKAVRKEETEEILKKIKIHKEVSEDNCGILINDSKGIKEIFEHILNNLIKYLSIKDDIYRIQNNIYEDPNYP
LEGLLIHSKKKNSTNVELFKKENNKNGAKNKINYTKRQIECIKSGLYEGITIIEGVPGSGKTSILNKIINILFNNKKQEK
ILICTHSNSCLNYIFNLLVKENLIHQKYLCRVGMGEVDIENLRNEYEELEKMLSKNGDNNFGASPDSMHKLNNVSLHDED
DNFNFSKYGRINYMIDLREKLLNDANLLSESTNNSKIYNCLSANQYYENAVKKRVSKFLKYVNIFKKNEVEDMDTIFNSY
IMSCIDDQDIYNLFLCPKIYIKNTDIVENIIWKSENANVYNYKGIENQKILDEDKACFYFIHPKDQINTLNLSIYNVLFP
FKKYINLKLYKVDIDLYLNYISIFASKNTKNNEEKELTEEYSVKLEISNNKKSDNGIDEEENDNCDIKEGIKEENKEKNK
IEGKNYDIFKGDITNDMVFGMNDDFYVSKCYISKIVMIFEHLHDCRPFEILKSQKERGIYIITKLARVIAMTCTHASINR
SKIAKLQFYFDNIIIDECTQITENDTFLPLLLQENRYHKSKLKRIIFVGDSNQLPPIIKNKYIKNYSNYEQSLYKRFLRL
DLPSIYLNEQGRMRNEICNVYKYFYSKYNIQIENLDCINKDKFLKNFNPGFTYTYQFIHVESEEYTPVPYFYQNLLEAEM
VVAIFMYMRLIGYSNEMITILTTYNGQKELILDILKKNCLYNKLIGVPKKVTTVDKYQGKQNDFVIISLVRSKSIGYMKN
VKRLIVAFSRARYGLYVVGNYNLYKKNYEFKKPLYFFKKNKLELSLQMNENFNSIERQINNPPVIIKDLNQFYSVLYSLS
NAQLSNDSSITEKNK

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PBANKA_136530

General Sub-Cellular Localisation Links