ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PBANKA_121090 ()

phosphoglucomutase, putative, a gene from Plasmodium berghei

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

This gene does not have an OrthoMCL group.

Amino Acid Sequence

>PBANKA_121090 phosphoglucomutase, putative
MNKIKSPELLKSIELWNLFSKPKYLSDQTEEVINNYNEEELNKLFLKRLNFGTAGLRGKMGVGFNAMNVVTIIQTTQGLC
EYLINKYGINLCKNRGIIFGFDGRHNSESFSHVAASVCLSKGFRVYLFGQTVATPILCYSSFKKNCLCGVMITASHNPKL
DNGYKLYGENGAQLISPVDKNIYNCILDNLKPWNDIYEYLNEDFYLKDKSLVEDIYHEMYDLFTSDLKSEFNFSYCRNSR
TKLVIVYSPMHGVGRKFVQGIMQIVGYNNLLTVPQQALPDADFPTVTFPNPEEKGALNLSIELADLVNSPLVVANDPDAD
RFACAEKYNNKWKIFSGDELGIIFAYFIMKQYEKKNIDKSKHVFLCTIVCSRMLKTLCQKYGYMYDETLTGFKWLINKAI
EYNDNNYNTLYCYEEALGHALTKHVRDKCGISALAYWVEIAVYLYENNLTFHQCLENIRKEIGYFVSNNGYYTVLDSNDV
ASIFDEFRSNGNYKQHLASYKILHIRDLTTGYDSQTSDKKSLIAPTPDSQNITLYFENTAILTIRASGTEPKIKWYGEIS
RETYEQAKNDIDKLVDEVMPVFMQPDKYNVKRC

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PBANKA_121090

General Sub-Cellular Localisation Links