ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PBANKA_081240 ()

cysteine repeat modular protein 1, a gene from Plasmodium berghei

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

This gene does not have an OrthoMCL group.

Amino Acid Sequence

>PBANKA_081240 cysteine repeat modular protein 1
MLVKYASIIIISWLFDAFTSRKKYGIIKFENLFKKAYESNEEYKCFSKRVLANLIKNNQFIENKYESKETLNYPRTINYE
KNGSIHEDTKRAKYPITMFKFTENLNLLVYTNDLQLYSSLHISLTQYCYPKIARCDSNSGGCWCYNYSKSLININKHKCL
DNCGNFVACRSPLKLKHQEQIPHTFVLNNRARTCIVSSIQRKLNNLCGKNKLFRMNGSTYYCIPNNNIDMGISGNYCISD
IRSVITCNGFIGNTYLYFIEEFKIIDKEIFDNTINSKCDEHIRANGANYLGCQNHSISGKTCLPWNTINIIQISEQKDIT
HNFCRNFEEKETIYCFVRYKDFIYREFCKVKESILTNNNITYSQQGDFSFDVTMKNVSDFYIRLSNNSCNKPLSNNNKLN
FYFKKNYEIYKYHEIDNEIALTIVFIKQNYRAIGYLTNNDILYICACYNDYYKSEVSTCNNTTYYTQIGKLNFTKKLTNT
YSNILYIDEINPIFIEIFKNVIQNKELYIINADYSYQCDRLSGLENKVHMLSEKILNISIAHMAQKINPPLNPSKNNSYI
YEYGNIAYDLKSLVTNFNERKFKPRYIEGGPKTYNILMNNPIENNNKNANEKINEMLKDITIQQIKNLQKGSNIICIKHN
DNHQEYFSYIGKIIYTGIYNSRDKYILRNKNSNNNDNSIYENIIYINDSYYSIYNNLFSISPNACSQFSEHLNNAKVIQL
TNEKYISRFKNAINLPFSYSYHNNNKFLSIYFFEKKKNFFFFTLKNTLNIKKDLVNYLCQKIDNFEVFKSNCLFVYSSFN
LVYYIEFAHPFYIYTIPTNIHNNYIQNDKSFDVLNHYFDFRNIDFISHKTKILSLWSHQNDNLVSLWLISSQSLTPFFLA
KYNINSPKYSFIYLKKSNEVSTRDFKTASTFDNIDSPSISKTVNITPTLNYKSNIPKIETNAECVANIYTFSEGTLRINK
YETTDFFILNSVKSIDYVNIVHVSDIIAFTFDNEPFFLLLFKNNRISILNNNLNNVDISNNDFNMHAHEQPIKIKCNKGD
KKLTCFVLYKYHKILWIDLLFHSKNLVKKTQTIIEKESSNIINPSLISLKDTHKQRTGARNFLENQIKRPIYNIEVKYIY
RYDEQNTEILSDISNDMVIAGKLSDYVIYISNKESNKIHIYFTDSYKENISYYKYIKNEYIYNYNIISLSTYKFRDTTFI
NSHITKSTHRTNAITSFAHENLVVTKIKYNYKPWYIYNEKITMKPIIEGDKIQVKYFSIKYKKNKSRKDALLIDKKTGVV
EIILSEDGNQNSNNKKDVVNIEVVMHGLFHTYTTEIEFSIACEDGHYHKHNKCHPCEKGYYNNLNEIKQNNEKYKKCTAC
GQNRTTLDKKEKFEKNCLCDLGYEYIKNPNNPRNFICSPCVYGEYKDVISNELCKGIVCKKNASYLILDKKSVDPSQCLC
NGGYYLRYDKNNNEICTKCINNHYCPDNDNYYKKCPIHNKTEEIKRTDFETINSCLCEEGYEPINMNKIKDTKSRDYHYY
NIFVTKYKNLSYIVNDNNICMECNLGFYKNNISSEKCIKCPRSSTTTTYGSKSIQNCNSCHKGYYKDQKQVCSKCLPNHF
CVGKSQKNDKNNISQYAGDAIICPNYSVTLQPYENNISFKNCLCIKGYEKNFQDFYNINNHCKKAPLNFYKDTISNDLSI
PCPTNSITLNTGATSIYNCICDKGFFYDTVSYSCVNCPHGYYCSEKDMTTKLAPPIKCPKNYTTIYKGSYNISHCVCESG
YTVNTVIVEHSSENGIIESHESAKNKIKLQAKNRTSVCVKCPQSSYKSKISNEQCHKCPKNSKTLKDFNNSDIFFCLCTM
GYYTDKKECKPCWFNKLYCEGEKIYQIETIIYDEIINLIQKYIRLLSDISTKKSFINTIINEYINKGLISEITHISMMEK
SRKKSGNNIQSIRKAKKDSEIYAVNIYNRLGNIITKDRELKTPKINNQIKKIELAKSIENKIIANINSKLTLLSEGNKNI
DTDTSILANLFYKSSENIIYIKHQKLINCQRNTVIPLGVDSSQNFDDCKCKKGYYLEDRIVLKNIKICKPCPEGTFKNYD
GDVKKCISCPPKSTSIKGSIYPNHCFCKNGFFYSKDTCLECLEGATCNGGLYPNAMKKIKLDIENVNTIGPDDHVKPESK
KGYYLDESIINIIDVSEWRFIKCPISGACLGKNNCHNTMDNYLCIECKKGYTNSFTKSKCVRCPNNIANIILLLLIYIIF
CFIIIIISYLNISSGFYRRSIHSIIIKIAVNYVSSMLIVNILEDTYLNLPPYAYDVYNKMTNILTSENQKKKIISIDCLL
RYYFNLTYNDSFFYTSLFFFLIPIFLMLTLTVILFVILKIYTIIQKEGINNKLNLLGMAKKKNISFLVNSLEANYKKERF
IMILRYIKLPDNTMSDSILTFFEDMIPIYATFLFIIHAKTSLRMLQLFDCSYIRYTKKISKYILNSSSSVQCNFKTNDYL
KFFILGISGTVLWVLGIPFLAFFVLYNNRHNLFHENIRIKYGFLHNGYLPNRWYWEVVVFIRKIIVLFVTTVIVFPSNKE
KIYKLLIITFVSIFSLCIHFIFQPFDKRNFFILNKLENFSLYIWVFTIMIISVLMHVNLNEFINLLVFFFIILLHTIFFI
KLLICLFYECISNLRATFHFCKVPFINSCVKMLIQIAEAKKKQEPRVFYDKCSRQLAVVLPDKALMEGNRINIYAIVQSF
FKKFIRSNYLQYSELNKFENQTISTYESEDKEKIKVVNLRSYENIENYGNCYNEMMFRNQKTDLSNFLLKNTNLSIYGKI
KNEHRMFAIEIYKELLDIFLKHVTFTYIPDTLFEFIFKISVNIGKFIDKIDRNDKIFESLDQEININNITQWSLERKDNY
YQSGQIKKNKMSFINNSMPNYDIVNREANSSDCSFPFYCEDIEKEQIIKRKKKEKQKTKDEPKKLYISTEERKKLFSFFS
DDLLKSLIHLSTFYFILIELKIKYFRKLPSYFYLFKLYKLLSKKREMKKLKMLNKKLEKYKKFPHDNETPINNQDNDGLL
KNVKKDIHLLYKEFKELSKIMNQLKHEYLNVKEDDSNQSRSSQFENE

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PBANKA_081240

General Sub-Cellular Localisation Links