ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PBANKA_050490 ()

conserved Plasmodium protein, unknown function, a gene from Plasmodium berghei

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

This gene does not have an OrthoMCL group.

Amino Acid Sequence

>PBANKA_050490 conserved Plasmodium protein, unknown function
MKKKVDNRIKTLVENNIAIGQRSMFIVIGDEGKNVVMNFYFLLNRLITNNRSLNILWCYRKKLDFCTSKKKRFREMKKKI
KKGTFDTQIDNNFDSFLNNANIRYCFYKETQNILGKTYSMCILQDFSYITPNILCRCIETVIGGGIIIFLINKLEELKDI
YNLTLNYHKKYNMNGKCNVYNNYIYRFFRSLNTCKNAMFIDDEMNILPLNDNHLNITKILNENSQNMGIYSGKKNNNETL
FEKSATLGGFLSPDKKMLAKKLEFLEEKCEVLEKKREEKKISLYSSKFYNNKVNITNEKVEINETQNMQNNLNEIDNDAQ
YAFLDKNIIKLFKICLSIDQLEILINICKILRNDNEKKKNIKEILFNLLANRGRGKSATLGLILSLSIYFNYSNIITCSG
NNDSVHTIFEFLDKGLNILGYNEFKDYEKIYVNGKIKEIIIFKNIKYLKQKIRYLDIIENDNIPNCELMIIDEAACIPID
ILKNKIKGEITILSTTLNGYEGTGKTFTFKLLKQLKKKFVTQLTYDDFKQIKYLYFDKAFIDITLKSPIRYSYDDQVENW
LNNFLCLNCNETFSIKNNLLSSPSKCQLFFVNKNVFKNYNQTSENLLKKIMTLFITSHYKNTPNDLIMILDSQQHHLFVL
ISSSIDTNTISVNNIDQIDIYGVIHCSIDGIIDQSKIKKIVKVEDISQIVKEKKNMTVQDGNNENAKQNDGDDEQEVTGN
DENSNVISNHMLKNEIEGNLIPYIISDYFNYYFYNYIGIRIVRISIHPSMQNLNYGSELLKKVYEYYSLYNDPKRNIINS
TENEKENVIFCQCSGETIYFDNKLKRIDYIGTCFGLTKNLLIFWKKNNYIPVYLKQQKNEITGEFSALMLRHINPKLKNI
FITFYYDFVRTFCNLLPYSFKRLESFIIYNLLNDNYNLLSNPPRVSRINDLKQVIQKEDENISINEKTQKTRDDDSEENI
DLENNDIITSFYNKKEKLNEENIFYFFHANDICRLKRYVLESRSSQELLYLMDTIAKLILFKKVKIDLSILEYTILYAVS
FQKKTFAEISDEIQININQTNAIFRKIIHRFYNYINAIMEKQIEKEVNEEFEQKLKKKKKRLANSELPSNEYAEELEQNS
NNIKKKQKKEKMALIQQFNLSEIFNKRSFYLYIPDSYSSFFFSSRHIFSTIVYFLF

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PBANKA_050490

General Sub-Cellular Localisation Links