ApiLoc - A database of published protein sub-cellular localisation in Apicomplexa

version 3 (curated until May 28, 2011)

PBANKA_030600 ()

6-cysteine protein, a gene from Plasmodium berghei

Compiled localisation

Who localised this protein by microscopy?

No manually curated localisations are recorded in ApiLoc, sorry.

Orthology

OrthoMCL

This gene does not have an OrthoMCL group.

Amino Acid Sequence

>PBANKA_030600 6-cysteine protein
MGKKKILFYFFTYGIFILILINYEYANNLVKKKFQKKDGENIKRNEEPSHYEIEREYISEHIKYGTSQNKKSSIGFLNIF
PIIQKYVQIFYEFLLKDIQWNKWFRNRRTYTNPNCIHDMKYLYQNNCILPYPKYYIMNNSKINNNRKLSIKEDPNELKPY
VTRGQKNETVVNLHEYFVKEDKIKLKNPEIFIMPKEYLHRVVIICSKPSIHYSHVITRPSNAMQYILDDDQEIIPTDSTY
PVIFYPEVNNWGLDNKLSTGMVEFLIPPYSRKTGDLIITCANIDANNSYKFEDFVIIRVRVHKTYNKILGISSDKNDKPY
FEEIISDEKEIYEFEGYLEKVIGIKLKGYELDPPNCFKSVYEDDKRIYLEVEYHYSKCINLDRKNYKLRFYFLSQDFADY
ELKFSCNIINIHSQKKKTVIFGDGMAKSDYNLKIIDDDSKTIKYFNDIPYQICNFDYNLSKQSEVQICEKTINEFSLFIY
NCEQIKDKRIVYGKEPTNTIKYLNNVFPINKFTDLFFNTKDIDIPEINDQFKGFKFFMTSFINHGSYPLTIECGVTNGGT
SYKRAIILLHVRTDLKDRPVSFCDFRKGELYNYLNAYTEGDVCIIISKSNTSFGFRCPVNTKKMPKNCFTQVYEKGYLND
ANKINTKNVINYSFENPEYALAGFNYTLTKSYQFECHCVDKETEQIVKTVLVKYVNEDEIYDYNDFPMVNHKPIIAHPNK
THLCDFMSSSNILSPKTEDPVNYVCNVFPKPLEYVALHCPTNIVDVENENDISRLSKEMHKEEIKAELRIKLRKRNIYSM
SYHTPKNAPSYVIDKNMQSVSSITDVIPGIIVLDQVSEKISKMEKNENGIYDASITPDKNDEANILYKKYIGKDNNISNG
FFIFQLPPYIETNETIEFLCINSSTKKNLNIGNNGIMTVHIRKDGTKIDGCYFYKNKPQYNFLKESIKMGSNKECKLKSD
GDLEYFGILCSTQNNFFLSPNNCFSQMYTESNELINIKNVDPDFDVFSDNKGLSYLKISQKYLGYSKLICYCNDKNKVSS
IDGTPMIQQNKIVVEFNVSSKNAFGVQKTNYTKISDFLVGYEFSNKKATPIFRKKHVCDFTKKSNSLEPVNEIDTIHSCY
IHLEHNLNMVQVKCPKIIKSDDIFDGNTIIDTKVTSRSSQQNNFYLENTDVEPEEIEKYKNIEYIPENDEVMHLDKKEKL
DDILPGVIILDKNKMFKEKGHFTFVTPLIVEKVLILKIYCDNTKTIINNMKGKKGITVIRISQNTTKNKFYGCDFSGNSK
KTFYYSNVYDLEKKNEFCEIELKENIVVSLNCPTGKINPKNCFRNVYIKSNMNEQTTENIENIFNEIKVIDADYFINNSS
TFLMISKITKKEFDFYCTCEDYKTKNIGTIYIKNYEYLDSKPKYKNKQISYIDVVPYYLNDTYVCDFTESHYSILQRKNI
NIDEILKKYLGMIKTYEDEEYKHYNLNLKLKKEIMKKKYIEYLKQKIKEFEESPFNITKYDNQIVSFRCNIDLNPFDKFV
IKCPPKKSGNTYVKGQEYSDSISTVIEGVQFENFTYRSNLGLNENKMLEKLNKVLFGSLLINKNTNSSFFEQGTLELIIS
PYSESSKNIVFSCEYLEKDESKGIIGTASIFIKKNDNKILGCHFIDKSFDVNSLEETNEHLTSMAYKNNSFVFEINLIEG
KSVYCDIEAIENDVVGLSCPYNFITTPENCFEYVQIEGTDKELETHKLDNLLYGVKIFKNEMYKHNYTPTYIILPKRINK
SLKIFCACNSITSIQVGIIQINIIGNDLNNWFKKEVIHNIYAYQRQHYFYDFSSGALSITSENENPISILSDKTHDSNNE
SDVDANEIPQLNRLRLNSQEDSASTEKYKSNDPIDQEKYNDDNILNPLRTKKVYEVTINASEFSTIKIVCPLRNYEQFKQ
SKISPENFFEYVLVKNKEIDAEKNISLLNLEHIDKMFMNKFKGNNKKNKLETEKYKNVDTDEDDEEDDEEDDEEDDEEDD
DEDKQNEQKKKKDKFIKEEIKKVEYDNLGNKIIISVKSKKPKATIDDTDKIYKKKTINESEKYIVKNIDDVISYVNYKSE
INENTYESTIYFSPLLLNKAQFFINCDNSLTLNQSKRGKTAIVKINVHPNSLKIMGCDFVGAYSSYFIFSKKWDQIIPNY
VCEINVEDDSIIGLACPHNTKIYPSDCFESVIKDNKVYKRYTLIEYKNTFFYQKNGKPTLSFIQIKKVYSDHLTCKCFEN
NNGNYKEVTIKLIYKSYILGTPKMTLNKPFMKYKNVNFLNYLIGKKF

Proteomics

Found in:

Not found in:

Gene-Specific Links for PBANKA_030600

General Sub-Cellular Localisation Links